Bekijk het actuele lesaanbod en tijden op het lesoverzicht. Heb je al proeflespakket gehad en wil je je inschrijven voor een lesblok van 8 lessen? Download dan het inschrijfformulier en neem deze (in overleg over je startdatum) mee bij de eerste volgende les.

Per 1 april 2022 gelden onderstaande tarieven voor mijn Dru Yoga lessen.

Proeflespakket

Een nieuwe cursist kan kennismaken met de Dru Yoga door middel van een proeflespakket. Daarna kun je besluiten of je door wilt gaan. Wanneer je ervoor kiest om door te gaan, kun je op dat moment instromen indien er een plek vrij is in de groep.

 • Een proefpakket van 4 lessen, kost € 36, bij betaling vooraf. (1 gratis les!)
 • Bij het proefpakket krijg je 4 weken aaneengesloten lessen. Hierbij is geen inhaalmogelijkheid.

Reguliere Dru Yoga lessen

We werken met kleine groepen van max. 8 cursisten, waardoor je extra aandacht krijgt. Meer hierover bij het lesaanbod.

 • De Dru Yoga lessen zijn 75 minuten en kosten € 12 per les (lespakket kost € 96)

Wanneer je je inschrijft voor een Dru Yoga pakket van 8 lessen wordt er een vaste plek voor je gereserveerd, indien er een plek vrij is in de groep. Omdat er in kleine groepen lesgegeven wordt is het belangrijk om te weten hoe veel mensen er in een les aanwezig zijn. Lessen kunnen worden afgenomen per lesblok van 8 lessen met betaling vooraf per bankoverschrijving of contant. Er kan pas worden gestart met het nieuwe lesblok na betaling.

Losse les of individuele les

In overleg is het bij bijzondere situaties voor mijn vaste cursisten mogelijk om een losse les af te nemen.

 • Een losse les kost € 15 (75 minuten)
 • Een individuele les kost € 65 euro (1 uur op afspraak)

Gemiste les

 • Wanneer je op tijd afmeldt (24 uur van te voren) dan kun je deze les doorschuiven of op een andere lesdag inhalen (mits er een plek vrij is).
 • Een inhaal les mag je binnen het bestaande lesblok van 8 lessen inhalen anders komt deze te vervallen.
 • Voor deze inhaal les gelden dezelfde afspraken rondom afmelden.
 • Max 2 inhaallessen per lesblok van 8 lessen.

Betaling

Het lesgeld voor proefles pakket, reguliere yogalessen, losse of individuele les dient voldaan te zijn telkens bij aanvang voor de eerste les via bankoverschrijving (NL 41 INGB 0751391255 op naam van I. Rovers, Lelystad) of contant voor de les.

Het is niet mogelijk om al betaald lesgeld te restitueren..

Opzeggen

Wanneer je wil stoppen met yoga dit graag z.s.m. bij voorkeur 1 maand van tevoren schriftelijk  aangeven

Afspraken en adviezen ten behoeve van een zorgvuldige yogabeoefening

 • Yoga is een prachtig cadeau dat je aan jezelf geeft. Het is geen wedstrijd, je kan het niet vergelijken met bewegen of sporten, gewoonweg omdat het een ervaringstocht is in je eigen fysieke zelf en niet alleen dat. Ieder doet dit op zijn eigen manier en is met zijn of haar eigen proces bezig.
 • Heb je tijdens de les bijzondere ervaringen dan is er na de les ruimte om dat met elkaar te delen, probeer om tijdens de les zo veel mogelijk bij jezelf te blijven en de ander niet te storen.
 • Het is beter om voor je yogabeoefening geen zware maaltijd nuttigen dit kan het beoefenen van verschillende reeksen en houdingen belemmeren.
 • Alcohol en yoga gaan niet samen, alcohol vermindert het effect van de yogabeoefening of doet het zelfs teniet en dat zou jammer zijn, want waarvoor doe je yoga? Het dringend advies is dan ook om voor de les geen alcohol te drinken.
 • Het kan soms gebeuren dat je ineens emotioneel wordt tijdens de les, dat is helemaal niet erg. Het hoort er gewoon bij, laat je emoties los en probeer de draad  weer op te pakken. Lukt dit echt niet geef dit dan even aan. Mocht je nu op voorhand twijfels hebben over de deelname aan de les, neem dan even contact met mij op.
 • Je mag gebruik maken van de materialen die aanwezig zijn in de yogaruimte maar je mag ook je eigen matje , dekentje etc. meenemen wanneer je dat prettiger vind.